Dlaczego warto wybrać oprogramowanie GIMSGEO?
efficiency image Wydajność Wzrost wydajności pracowników
optimization image Optymalizacja Skrócenie czasu realizacji projektów
productivity image Produktywność Możliwość realizacji większej ilości projektów
documents flow image Obieg danych Poprawa obiegu danych w firmie
time reduction image Redukcja opóźnień Ograniczenie opóźnień w realizacji prac
work comfort image Komfort pracy Zwiększenie komfortu pracy pracowników
Nasza oferta
 • Testowa
 • 0 zł
 •  
 • 1 użytkownik
 • 14 dni
 • Wszystkie programy
 • Ograniczenie generowanych
  wyników i zapisu danych
 • Standardowa
 • 490 złbrutto/mies.
 • Kwota faktury za 12 mies. 5 880 zł
 • 1 użytkownik
 • 365 dni
 • Wszystkie programy
 • Brak ograniczeń w generowaniu
  wyników i zapisie danych
 • Indywidualna
 • - zł
 • wycena indywidualna
 • dowolna liczba użytkowników
 • 180 | 365 dni
 • Indywidualny wybór programów
 • Brak ograniczeń w generowaniu
  wyników i zapisie danych
Nasze programy
 • Badania terenowe
 • Badania laboratoryjne
 • Tworzenie map i przekroi
 • Kalkulatory inżynierskie
 • Pozostałe narzędzia
drilling image
Otwory wiertnicze

W automatyczny sposób generój karty dokumentacyjne z wynikami wierceń geologicznych i geotechnicznych w oparciu o konfigurowalne szablony.

dynamic probing image

Sondowania dynamiczne

W szybki sposób twórz karty sondowań dynamicznych (DPL, DPM, DPH, DPSH) wraz z automatyczną interpretacją wyników.

CPT image

Sondowania CPT

Wykonaj automatyczną interpretację wyników sondowań statycznych CPT z wykorzystaniem dostępnych korelacji.

DMT image

Sondowania DMT

Interpretuj sondowania DMT w oparciu o dostępne wzory z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

FVT image

Sondowania FVT

W prosty sposób generój raporty i określaj wytrzymałość gruntu na ścianie na podstawie wyników badań sondą krzyżakową FVT.

geodesy monitoring image

Monitoring geodezyjny

Zwizualizuj obserwacje przemieszczeń punków pomiarowych w czasie i uzyskaj łatwo interpretowalne wyniki.

inclinometer test image

Badania inklinometryczne

Wyznacz powierzchnię poślizgu oraz wielkości przemieszczeń na podstawie wyników badań inklinometrycznych.

slug test image

Próbne pompowania

Oblicz współczynnik filtracji i promień leja depresji dla pojedynczej studni na podstawie próbnych pompowań.

PSD image

Krzywa uziarnienia

Twórz raporty z analizy granulometrycznej zawierające szereg parametrów wyznaczonych dla badanej próbki.

cross section image

Przekroje geotechniczne

W wygodny sposób rozmieść wyniki badań terenowych (otwory, sondowania DP, CPT, DMT) i opracój przekrój geotechniczny w programie CAD.

geodesy cross section image

Przekroje geodezyjne

Wykorzystaj pomiary geodezyjne do szybkiego tworzenia przekroi wraz z podstawowymi danymi.

map image

Punkty na mapę

Rozmieść punkty pomiarowe na mapie wraz z dodatkowymi opisami w jednym z dostępnych ukłądów współrzędnych oraz generój warstwice.

foundation bearing capacity image

Nośność fundamentu

Oblicz nośność gruntu oraz osiadania pod środkiem stopy fundamentowej w oparciu o normę PN-EN 1997-1.

pile image

Pale CPT

Wyznacz nośność oraz osiadania pojedynczego pala fundamentowego na podstawie wyników sondowań CPT.

data editor image

Edytor danych

Gromadź dane z badań w jednym miejscu i zarządzaj nimi za pomocą dedykowanego edytora danych.

contamination flow image

Migracja zanieczyszczeń

Oblicz czas przenikania zanieczyszczeń oraz podatność gruntu z wykorzystaniem metody AVI lub DRASTIC.

stats image

Statystyka

Wykonaj automatyczną analizę statystyczną pozwalającą na szybkie grupowanie danych i wyznaczenie parametrów warstw geotechnicznych.

Przewodnik wideo